Dla Rodzica

Zapraszamy Rodziców i opiekunów do zapoznania się z przygotowanymi materiałami.

Poniższe załączniki zawierają informacje i wiadomości dotyczące dzieci i uczniów w bieżącym roku szkolnym.